om mig

Namn: Jonas Johansson
Född: 800518
Hemort: Tångaberg, Varberg
Kameror: Nikon D90 & Olympus TG-2

Om 365 foton: Efter ett års uppehåll gör jag nu ett tredje försök på denna utmaning. Även om jag hittills inte gått i mål någon gång har det alltid varit givande de stunder jag gett mig ut för att fånga bilder. Det som varit mitt fokus när jag varit med i utmaningen har varit:

  • Hitta mitt personliga och konstnärliga uttryck genom kameralinsen
  • Skapa bilder som uttrycker mer än att bara direkt återge aktuellt tema
  • Komma igång med digital efterbahendling som ett verktyg att förhöja bilden

Kommande år skall jag dessutom fokusera ytterligare två mål:

  • Hitta nya uttryck
  • Arrangera bilder

Förebilder inom fotogari:

  • Nan Goldin
  • Jan Saudek